Psykologer mot Tobak


In english

Regionala konferenser

 

I november 2018 genomför Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser "Tobaksfria barn och unga - barns rätt är vuxnas ansvar" som en del i Tankesmedjan Tobaksfaktas projekt Tobaksfria barn. Utbildningarna genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten och i nära samverkan med länsstyrelsen och regionen där utbildningen genomförs.

Konferenserna genomförs i följande städer

[Uppdatering 2018-11-26]

Alla konferenser är genomförda och föreläsningarna går att ladda ner

 

Målgrupper


Politiker, tjänstemän, skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksamma inom ideella sektorn, föräldrar - vuxna som möter barn och unga. 

OBS! Konferensen inleds kl 08.30-09.30 med ett frukostmöte riktat till politiker, ledare, chefer m fl. om lagstiftning och verktyg som ett stöd i det tobaksförebyggande arbetet. Konferensen inleds sedan 09.30 med fika (lokala skillnader kan förekomma). 

Mer information om innehåll, tider och schema innehåll november innehåll november (151 KB)

Information om föreläsarna Info om föreläsare Info om föreläsare (109 KB)

 

Anmälan är länkad i de lokala inbjudningarna, välkomna!