Psykologer mot Tobak


In english

Testa ditt beroende

 

Beroendeskalan för rökavvänjning ger svar på om ditt nikotinberoende är högt eller lågt. Högt beroende kan innebära större risk för abstinensbesvär när du slutar. röka Det är bra att veta för att kunna välja rätt dos om du ska använda nikotinläkemedel. Om du är högt eller medelhögt beroende bör du börja med den högsta styrkan och sedan trappa ner enligt bruksanvisningen. Om du är lågt beroende kan du börja direkt med en lägre styrka.

1. Hur många cigaretter per dag röker du?
  Upp till 15     16-24     25 eller fler  

2. Hur lång tid efter uppvaknandet röker du dagens första cigarett?
 Inom 30 minuter    Senare än 30 minuter  

3. Röker du mera på morgonen än under resten av dagen?
 Ja    Nej  

4. Vilken nikotinhalt har ditt cigarettmärke?
 Upp till 0,8 mg    0,9-1,2 mg    1,3 mg eller mer  

5. Har du svårt att låta bli att röka i situationer där rökning ej är tillåten (t ex bio och teater)?
 Ja    Nej  

6. Röker du om du är så sjuk att du åtminstone tidvis är sängliggande?
 Ja    Nej  

7. Vilken, eller vilka cigaretter är svårast att undvara?
 Den första på morgonen    Någon annan  

8. Drar du halsbloss?
 Alltid    Ibland    Aldrig  


SKRIV UT SIDAN