Bli medlem

Psykologer mot Tobak (PmT) är en ideell förening för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare. Alla beteendevetare är välkomna hos oss.

PmT vill öka förutsättningarna för dessa yrkesgrupper att arbeta med tobaksfrågan och aktivt stödja de människor man möter i sitt dagliga arbete till ett tobaksfritt liv. För det behövs information och utbildning om verksamma metoder.

Som medlem i Psykologer mot Tobak får du kostnadsfritt rådgivning och handledning av styrelsen samt ett nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak som håller dig uppdaterad i tobaksfrågor.

Vi erbjuder ibland också studiedagar och utbildningar samt håller dig uppdaterad om nya skrifter på tobaksområdet genom vår hemsida och årliga medlemsbrev. Att vara medlem kostar 100 kronor per år.  Välkommen med din ansökan!

 

Medlemsansökan


Jag vill bli medlem i Psykologer mot Tobak

* Obligatoriskt


 

Du kan alltid kontakta någon i styrelsen för kostnadsfri rådgivning och handledning.

Varmt välkommen med frågor, tankar, idéer och synpunkter

Barbro Holm Ivarsson, ordförande
0734-408451

barbro.holm-ivarsson@telia.com

SKRIV UT SIDAN