Psykologer mot Tobak


In english

För dig som vill stödja andra att sluta röka & snusa

För dig som vill stödja andra att sluta röka

Till vänster i spalten hittar du information som hjälper dig som arbetar med att stödja andra att sluta röka och snusa.

Nedan ligger några särskilt användbara informationsblad som vi håller uppdaterade. Hör av dig om du saknar något.

Informationsblad om e-cigarett från Psykologer mot Tobak  Faktablad E-cig PmT 2018-09-12 Faktablad E-cig PmT 2018-09-12 (168 KB)

Informationsblad om skador av snus från Läkare och Psykologer mot Tobak  Skador av snus 2017-12-19 Skador av snus 2017-12-19 (446 KB)

Lista över läkemedel för tobaksavvänjning från Sjuksköterskor och Psykologer mot Tobak  Läkemedelslista 2018-07 Läkemedelslista 2018-07 (69 KB)

SKRIV UT SIDAN