Psykologer mot Tobak


In english

Hjälp på invandrarsrpråk

Allmänt om tobak

Informationsblad om den information som finns på denna sida.
Info om material på främmande språk Info om material på främmande språk (340 KB)

Affisch om gifter i cigaretter på fyra främmande språk - engelska, somaliska, persiska och arabiska kan laddas ner.

Smart ungdom har en folder om olika aspekter av tobaksfrågan för ungdomar på svenska, engelska, arabiska & romani som kan beställas.

Här kan du beställa en film som visar fyra olika scener som har med rökning att göra, på arabiska och på somaliska, från Folkhälsobyrån i Västerås. Det finns även ett bildspel med text och en affisch om tobaksskador går att beställa för användning när man talar om tobak med människor från andra kulturer. Beställ här

Information om rökfritt sjukhusområde på engelska, bosniska-kroatiska-serbiska, franska, somaliska, tigrinja, arabiska och farsi från Region Östergötland 2016 kan laddas ner.  Utl spr. Rökfritt sjh.område Utl spr. Rökfritt sjh.område (664 KB)

Sluta-röka-råd

Vykort och affisch "6 steg till ett rökfritt liv" från Psykologer mot Tobak kan laddas ner eller beställas. På baksidan av kortet/affischen finns motsvarande svenska text. Pris 5 kr för kortet och 10 kr för affischen. Porto tillkommer.  Klicka här så kommer du till materialsidan där du kan beställa, även det svenska vykortet/affischen                     

Nedan ser du motivet på det svenska vykortet/affischen.  

Engelska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_engelska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_engelska (730 KB)

Arabiska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_arabiska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_arabiska (779 KB)

Farsi/persiska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_farsi_persiska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_farsi_persiska (877 KB)

Somaliska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_somaliska Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_somaliska (763 KB)

Tigrini Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_tigrini Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_tigrini (843 KB)

Dari Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_dari Utl.spr.kort_affisch_sluta_roka_dari (923 KB)


Lista över läkemedel för rökavvänjning på många invandrarspråk hittar du här
.

 

Foldern "Vägen till ett rökfritt liv" med en sammanfattning av de viktigaste råden om att sluta röka kan laddas ner.


Sluta-röka-linjens broschyrer om rökstopp

Hos Sluta-Röka-linjen kan du ladda ned broschyrer med sluta-röka-råd på spanska, engelska, arabiska, persiska, ryska, somaliska och turkiska.

Sluta-röka-linjen erbjuder rökavvänjning per telefon med hjälp av tolk på spanska, arabiska, persiska, somaliska, ryska och turkiska.


Vattenpipa

En film på YouTube om hälsorisker med vattenpipa på syrianska respektive arabiska från Södertälje kommun, ABF och Länsstyrelsen Stockholm.

En informationsbroschyr om vattenpipa på arabiska från Folkhälsomyndigheten Utl.spr. Vattenpipa Arabiska Utl.spr. Vattenpipa Arabiska (684 KB)

Kort information om vattenpipa från Landstinget Jönköping, på många invandrarspråk

Tre olika informationskort om vattenpipa för ungdomar kan beställas från Smart Ungdom på svenska, engelska, arabiska & romani.


Snus

Smart Ungdom har gjort en informationsfolder om snus för ungdomar på svenska, engelska, norska och finska.

 

Tobaksfri graviditet

Här kan du ladda ner bladet "Tobaksfri graviditet" från Psykologer mot Tobak 2018.


Passiv rökning i hemmet - Tobaksfria barn

Här kan du ladda ner bladet "Tobaksfria barn" med information till föräldrar om passiv rökning på olika invandrarspråk från Psykologer mot Tobak 2018. 

 

En äldre version av bladet "Tobaksfria barn" med information till föräldrar om passiv rökning på olika invandrarspråk från Region Jönköping 2009 kan laddas ner nedan.  


Här kan du hämta ett frågeformulär om passiv rökning i hemmet för samtal med föräldrar, på nio olika språk. Formuläret är utvecklat av Noomi Carlsson, Landstinget Jönköping. Klicka här.


Rökfri Ramadan

Här kan du ladda ner foldern "Må bra under Ramadan" från Region Örebro.

Svenska Utl spr. Rökfri Ramadan Svenska Utl spr. Rökfri Ramadan Svenska (4864 KB)

Arabiska Utl spr. Rökfri Ramadan Arabiska Utl spr. Rökfri Ramadan Arabiska (3460 KB)

Somaliska Utl spr. Rökfri Ramadan Somaliska Utl spr. Rökfri Ramadan Somaliska (3478 KB)

Här kan du ta del av en rapport som ger kunskap om vilket stöd som behövs för de muslimer som vill passa på att sluta röka under ramadan. Stockholms Läns Landsting. Rapport 2011:12.

SKRIV UT SIDAN