Psykologer mot Tobak


In english

Styrelsen

 
Vidar Albinsson

Vidar Albinsson

Sekreterare            

Folkhälsovetare

E-post: vidar.albinsson@hassleholm.se

Tel:  0709-268181

 

Arbetar som folkhälsostrateg vid kommunledningskontoret i Hässleholms kommun i Skåne.

Arbetar brett med de elva målområdena för folkhälsa. Ett speciellt fokus finns på Agenda 2030, barnkonventionen, jämställdhet och jämlikhet.

Arbetade tidigare med personalhälsa och införde då rökfri arbetstid. Har arrangerat tobaksavvänjningsgrupper för kommunens personal, infört tobaksfri skoltid,

infört tobaksfri skoltid, medverkat vid inspektion av rökfria skolgårdar och hjälpt kommunen ansluta sig till Tobacco Endgame 2025.

 

Valdes in i styrelsen 2011.


SKRIV UT SIDAN