Psykologer mot Tobak


In english

Styrelsen

 
Vidar Albinsson

Vidar Albinsson

Sekreterare            

Folkhälsovetare

E-post: vidar.albinsson@varnamo.se

Tel:  0709-102 145

 

Är anställd på Värnamo kommun som Utvecklingsstrateg. Har tidigare arbetat 16 år på kommunledningsförvaltningen i Skånska Hässleholm. Arbetade där brett med folkhälsa, social hållbarhet, Agenda 2030 och mer fördjupat med bla barnkonventionen, jämställdhet, jämlikhet och naturligtvis promotion av tobaksbruk.

Har medverkat vid implementeringen av den nya tobakslagens nya rökfria utemiljöer, införandet av rökfri arbetstid, tobaksfri skoltid samt medverkat vid inspektion av rökfria skolgårdar och hjälpt kommunen att ansluta sig till Tobacco Endgame 2025.

Har även arrangerat tobaksavvänjningsgrupper för personal i Hässleholms kommun.

Har suttit en period i Tankesmedjan Tobaksfaktas styrelse.

Valdes in i styrelsen 2011.


 

Valdes in i styrelsen 2011.


SKRIV UT SIDAN