Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Blekinge

Kontaktperson

 

Inga-Lisa Apelman, Folkhälsostrateg ANDT-frågor

Avdelningen för kunskapsstöd

Landstinget Blekinge

Wämö Center

371 81 Karlskrona

0455-734037

073-4471246

inga.apelman@ltblekinge.se

www.ltblekinge.se

 

 

Vårdcentral

Alla vårdcentraler i Blekinge har diplomerad tobaksavvänjare och ska kunna erbjuda kvalificerad rådgivning till patienter som vill sluta röka och snusa, se mer information på 1177.se.


Sjukhus

Mottagningen ”Tobaksfri i samband med operation” finns på

Thorax Hjärtmottagning på Blekingesjukhuset

Karlshamn 0454-73 32 71

Karlskrona 0455-73 68 71

SKRIV UT SIDAN