Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Dalarna

Kontaktperson 

Suzanna Westberg, Folkhälsochef, Hälsofrämjande och hållbar utveckling
Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun
023-490085, 070-5705930
suzanna.westberg@ltdalarna.se

 

Ta gärna kontakt med respektive vårdcentrals tobaksavvänjare där du kan få hjälp med att sluta röka eller snusa. 

 

SKRIV UT SIDAN