Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Gävleborg

Samordnare


Ulrika Olsson
Avdelningen Folkhälsa och Hållbarhet
Region Gävleborg
Gävle sjukhus, ingång 11
801 88 Gävle
026-153033, 070-3760554
ulrika.olsson@regiongavleborg.se


På nästan alla hälsocentraler finns utbildade tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till förändring och avvänjning. För mer information läs på 1177.se, klicka här.

SKRIV UT SIDAN