Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Jämtland-Härjedalen

Samordnare

Ewa Jonsson, samordnare tobaksprevention
Region Jämtland Härjedalen
063-142459
ewa.jonsson@regionjh.se


För en lista över tobaksavvänjare i regionen, klicka här.

 

SKRIV UT SIDAN