Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Kronoberg

Samordnare

 

Ingrid Edvardsson Aurin, folkhälsoutvecklare 

Folkhälsa och social utveckling

Region Kronoberg 

351 88 Växjö

0470-58 85 31, 0709-844 588

ingrid.edvardsson@kronoberg.se

 

Det finns tobaksavvänjare på flesta vårdcentralerna, kontakta din vårdcentral för stöd. Både centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett har en mottagning för tobaksavvänjning. Följ länken för mer information om tobaksavvänjning i Kronoberg.