Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Norrbotten

Samordnare

 

Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg, Region Norrbotten 
072 -520 44 93
maya.bergstrom-wuolo@nll.se

 

För en aktuell lista över tobaksavvänjare i Norrbotten, klicka här

SKRIV UT SIDAN