Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Östergötland

 

Kontaktperson

 

Lina Jarledal Blom 

Verksamhetsutveckling vård och hälsa

Centrum för verksamhetsstöd- och utveckling

Region Östergötland
010-103 55 58
lina.jarledal.blom@regionostergotland.se

www.regionostergotland.se

Via denna länk kan du hitta tobaksavvänjare i Östergötland.

Vårdcentral och Folktandvård 

Alla vårdcentraler i Region Östergötland och Folktandvården har diplomerade tobaksavvänjare och erbjuder kvalificerad rådgivning till patienter som vill sluta röka och snusa.


Sjukhus

Vissa kliniker erbjuder patienter hjälp med tobaksavvänjning inför operation eller annan behandling.


För medarbetare

Hälsopedagoger för hälsofrämjande arbetsplats inom Region Östergötland.

SKRIV UT SIDAN