Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Uppsala

Samordnare


Markus Myllyoja, verksamhetschef

018-611 67 77

markus.myllyoja@regionuppsala.se

Folkhälsoenheten

Region Uppsala

Folkhälsoenhetens funktionsbrevlåda: folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se

Webbsida: www.regionuppsala.se/folkhalsoenheten

 

Klicka på länken så hittar du alla vårdcentraler där tobaksavvänjning erbjuds, inklusive Lungkliniken på Akademiska Sjukhuset, samt alla aktuella datum för start av tobaksavvänjning i grupp.

www.lul.se/sv/Vard-halsa/Liv-halsa/Tobak/Tobaksinformation/Gruppstarter-Tobak/

SKRIV UT SIDAN