Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Uppsala

Samordnare


Malin Larhammar, hälsoutvecklare

 

malin.larhammar@regionuppsala.se

Akademiskt primärvårdscentrum, utvecklingsenheten

Nära vård och hälsa

Region Uppsala

 

Folkhälsoenhetens funktionsbrevlåda: folkhalsoenheten.hoh@regionuppsala.se

 

Tobaksavvänjare

På nästan alla vårdcentraler finns tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till förändring. Även lungkliniken vid Akademiska sjukhuset erbjuder tobaksavvänjningsstöd. 

För mer information läs på 1177.se

 

SKRIV UT SIDAN