Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Värmland

Samordnare för nätverket för tobaksavvänjare

Lisa Brunzell, folkhälsostrateg

Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten

Landstinget i Värmland

Telefon 054- 61 42 47

E-post lisa.brunzell@liv.se


Fråga efter tobaksavvänjare på din vårdcentral.

Från och med 1 januari 2017 är det ingen kostnad för tobaksavvänjning i Värmland. 

SKRIV UT SIDAN