Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Vasterbotten

Länssamordnare


Tobaksprevention och utbildning

Ywonne Wiklund
Staben för Verksamhetsutveckling 
Enheten Folkhälsa
Landstingskontoret
901 89 Umeå
Tfn: 090-785 73 91
E-post: ywonne.wiklund@regionvasterbotten.se


Samordning tobaksavvänjning/utbildning
Margareta Jonsson
Folktandvården Vindeln
Tfn: 073 – 08 08 225 
E-post: margareta.m.jonsson@regionvasterbotten.se


För att se en lista över tobaksavvänjare i västerbotten följ länken:  Tobaksavvänjare VB 20190820 Tobaksavvänjare VB 20190820 (178 KB)