Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Västernorralnd

Kontaktperson

 

Iwona Jacobsson
Folkhälsoplanerare/Länssamordnare Tobak
Landstinget Västernorrland, Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Österåsens hälsohem
881 91 Sollefteå
0620-194 55, 070-58 68 555
iwona.jacobsson@lvn.se

 

Vårdcentraler och övriga enheter nedan nås via landstingets växel: 0611-800 00

En förteckning över tobaksavvänjare finns på Region västernorrlands sida på 1177.se om att sluta röka, klicka här.

SKRIV UT SIDAN