Psykologer mot Tobak


In english

Utbildning i tobaksavvänjning

 

Grundmodellen för utbildning i tobaksavvänjning består av 2 dagars grundkurs plus en uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare på 1 utbildningsdag och 3 handledningstillfällen. Vissa landsting kan ha en något avvikande modell.

 

Här är en sammanställning av utbildningsmöjligheter i landstingen/regionerna. En del tar emot deltagare från hela landet. Landstingen/regionernas samordnare för tobaksfrågor kan ge besked om utbildning i respektive landsting.


Övriga av Yrkesföreningar mot Tobak godkända utbildare som kan anlitas för uppdragsutbildning

Agneta Hjalmarson, leg psykolog, 0702-950618.

Margareta Pantzar, leg. psykolog, 076-627 97 68.

Natasha Anderberg, folkhälsovetare, 070-351 86 03.   

Ann Post, leg. sjuksköterska, 0730-443 503.

Lotta Jansson, hälsopedagog, 0704- 531 581

Maria Högberg, sjuksköterska, 070-58 22 324

 

Standard och diplomering

Psykologer mot Tobak har i samarbete med andra Yrkesföreningar mot Tobak tagit fram en standard för utbildning och diplomering  Diplom Grund Standard för utbildning 2017 Diplom Grund Standard för utbildning 2017 (696 KB)  

Frågor om YmT:s standard och diplomering Margareta Pantzar, 076-627 97 68.


Kursmaterial

I utbildningen bör boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2012) Stödja patienter att sluta röka och snusa. (Studentlitteratur) användas som kursbok. Beställ boken här

Nu finns en utbildningsfilm som visar rökavvänjningsbehandling steg för steg. Filmerna finns på den hemsida som är kopplad till boken Holm Ivarsson B. (2014) Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården. (Natur & Kultur). Läs mer och beställ boken här

Annan utbildning

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare hjälper till att anordna föredrag och utbildningar i olika tobaksfrågor. Kontakt: ordförande Ywonne Wiklund.

SKRIV UT SIDAN