Psykologer mot Tobak


In english

Metoder för rök- och snusstopp

Bestäm ett stoppdatum och sluta tvärt på stoppdagen.

Metoder för rökstopp

Rökrutan – Ny hjälp för unga som vill sluta röka eller snusa

Den 31 maj var det den internationella tobaksfriadagen men vad betyder det för någon som inte är tobaksfri? Den första podden för dig som vill sluta med tobak är ute nu.  Nu släpps en poddserie som en ny hjälp för unga som vill sluta med tobak.

Rökrutan finns att lyssna på där poddar finns.                   

https://itunes.apple.com/se/podcast/r%C3%B6krutan/id1241768734?mt=2&i=385894619

https://www.acast.com/rokrutan/del-1-jag-funderar-pa-att-sluta-hur-ska-jag-borja

https://www.facebook.com/rokrutan/

Du kan läsa mer om "Rökrutan" här ››

 

Fimpa tvärt, ”nyårslöftet”

Det här är den vanligaste metoden, att bara fimpa tvärt utan förberedelser och stöd. Bara två till tre av hundra är rökfria ett år efter ett sådant försök. Studier visar att rökare som väljer att sluta tvärt har nästan dubbelt så stor chans att lyckas sluta jämfört med de som försöker sluta genom att minska ned cigaretterna successivt.

Sluta-Röka-linjen

På 020-84 00 00 får du kostnadsfritt professionell rök- och snusavvänjning per telefon av specialutbildad personal. Var tredje är rökfri ett år efter att man har ringt.

Hjälp av utbildad tobaksavvänjare

Den rekommenderade metoden för att sluta röka och snusa är kognitivt beteendeinriktad behandling i kombination med läkemedel. Det fyrdubblar chansen att lyckas om du söker professionell hjälp av utbildad tobaksavvänjare. Tobaksavvänjaren arbetar med samtal inriktade på beteendeförändring i kombination med läkemedel. Fråga i första hand på vårdcentralen. Även sjukhus, företagshälsovård, tandvård, ungdomsmottagningar, elevhälsa och studenthälsa kan ofta hjälpa till. Här hittar du rökavvänjare i Sverige, län för län.

"Inläggning" för att sluta - Österåsens hälsohem har temaveckor för tobaksavvänjning.

App:ar

Ta gärna stöd av sluta-röka-appar, t.ex. Rökfri (vuxna) eller Fimpaaa (ungdomar)

Akupunktur, hypnos

Det finns många verksamma akupunktörer som kan hjälpa till och även några som arbetar med hypnos. Dessa metoder har rent vetenskapligt inte visats ha effekt, men många upplever att de blivit hjälpta. Titta i telefonkatalogen.

Nikotinläkemedel för rökavvänjning

Tuggummi, tablett, plåster, inhalator, spray och munpulver lindrar besvär vid rökstopp och ökar dina chanser att lyckas. Används under upp till 6 månader och kan kombineras med alla andra metoder för att sluta. Ta full dos enligt bruksanvisningen. Fråga på apoteket.

Receptbelagda läkemedel för rökavvänjning

Läkemedlet Champix innehåller den aktiva substansen vareniklin. Det är en receptbelagd medicin utan nikotin och används för rökavvänjning. Används 12 veckor. Champix lindrar abstinensbesvär och minskar belöningseffekten av att röka, och det ökar chansen att lyckas.

Zyban innehåller den verksamma substansen bupropion. Det är också en receptbelagd medicin utan nikotin, som används för rökavvänjning. Används 7 veckor. Zyban lindrar abstinensbesvär och minskar lusten att röka, och har visat sig öka chansen att lyckas.

Tala med din doktor om receptbelagda läkemedel.

Snus

Att snusa är ingen bra sluta-röka-metod. Snus innehåller mycket stora mängder nikotin. Det är nikotinet som gör dig beroende. Du kommer med stor sannolikhet att bli beroende av snuset istället. Använd istället läkemedel under en kortare tid.

Läkemedel vid snusavvänjning

För snusavvänjning saknas ännu så länge vetenskapligt stöd för att rekommendera läkemedel men erfarenheten är att nikotinläkemedel hjälper mot abstinensen.

Motivation

Inga metoder fungerar utan motivation. Det är din egen vilja som avgör om du lyckas. Tänk efter varför du vill sluta. Hur motiverad är du på en skala från 1-100? Hur viktiga är dina skäl? Vad kommer du att vinna på att bli rökfri? 100 procent motivation brukar ge 100 procent resultat. Om du vill mäta din motivation kan du använda Motivationsmätaren. .

E-cigarett

E-cigarett verkar göra det svårare att sluta för gott. 

SKRIV UT SIDAN