Psykologer mot Tobak


In english

Nyheter

Nytt faktablad på lätt svenska

Psykologer mot Tobak har tagit fram flera olika faktablad. De har bland annat innehållit råd om att sluta röka eller snusa, information till gravida och råd till föräldrar för att förebygga tobaksbruk. Nu har vi..

Yttrande neutrala tobakspaket

Psykologer mot Tobak har yttrat sig gällande utredningen som berör neutrala tobakspaket. "PmT förordar att neutrala tobakspaket införs i Sverige och att det sker genom det förslag till lag som har..

Tobaksvanor i Sverige

En ny rapport om tobakskonsumtionen åren 2003-2019 för åldrarna 17-84 år har publicerats av CAN. Den visar bland annat att dagligrökningen minskat, medan användningen av snus på senare år ökat något. ..

Reviderad upplaga

Den populära metodboken för tobaksavvänjare "Stödja patienter att sluta röka och snusa: rådgivning om tobak och avvänjning" har nu reviderads och släppt i ny upplaga. Från adlibris: "Denna lärobo..

COVID-19 och rökstopp

Nu är det viktigare än någonsin att sluta röka! Utöver tidigare kända risker med rökning har nya studier visat på ökad risk för rökare att insjukna i samt få allvarligare symtom och avlida av COVID-19. ..

ECToH i Berlin

Styrelsen i PmT deltog på den 8e ”European Conference on Tobacco or Health (https://www.ectoh.org/)” (ECToH) i Berlin 19-23/2. Efter intensiva dagar sammanfattar vi här ett urval av alla intryck. Snabbt ko..

LUFT inställd 2020

LUFT konferensen 2020 är på grund av Corona/covid-19 inställd. Nytt preliminärt datum är 9-10 september 2021 i Malmö. Läs mer om beslutet på konferensens hemsida (http://www.luftkonferens.nu/static/sv/6/) ..

PmT i media

Styrelsen för PmT är ofta med i media i egenskap av experter på tobaksområdet i sina yrkesroller eller utifrån arbetet i PmT. Nedan kommer ett axplock av mediainslag från hösten -19. Margareta Pantzar, vice ordför..

Swisha din medlemsavgift!

Psykologer mot tobak har nu ordnat möjligheten för dig som medlem att kunna swisha in din medlemsavgift, det gäller även för dig som skickar in en ny medlemsansökan. Medlemsavgiften är 100 kr / år. Vill du ge ett ext..

Vecka 47 - Tobaksfria veckan

Tobaksfria veckan (V47) närmar sig med stormsteg! Flera aktiviteter planeras runt om i landet för att uppmärksamma detta. Tobaksfri duo i västerbotten delar med sig av två affisher varav en utan logga från..

Appen "Fimpaaa!" stängs ner

Appen "Fimpaaa!" utvecklades 2014 av ungdomsmottagningen på nätet (www.umo.se) utifrån en dansk evidensbaserad förlaga. Detta gjordes i samarbete med bland annat psykologer mot tobak. Sedan dess har appen ladda..

Fråga doktorn hjälper dig att sluta med tobak

Sluta röka och snusa med fråga doktorn på facebook med hjälp av tobaksavvänjare! Programmet "Fråga doktorn" på SVT kommer under hösten med hjälp av tobaksavvänjare hjälpa personer att sluta röka genom facebookgr..

PmTs ungdomsstipendium TobaksStopp.nu

Psykologer mot tobak vill inspirera ungdomar och skolor genom traditionella och innovativa ideér ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera till att aldrig börja med tobak. Stipendiet om 8000 kr delas ut till..

PmTs ungdomsstipendium

Vid utdelningen av PmTs ungdomsstipendium, Karin Wouda, verksamhetsansvarig, t.v, med flera av ungdomarna samt Jesper Hellberg, ledamot PmT längst t.h...

Tobaksfria dagen 2019

Tobaksfria dagen 31 maj närmar sig. Temat för i år är "Tobak och lunghälsa". På tobaksfakta (https://tobaksfakta.se/hander-i-sverige-pa-world-no-tobacco-day/) kan du läsa om vad som händer runt om i Sverige. Vill du ..

Ordförandebyte

Ordförandebyte i Psykologer mot Tobak. Barbro Holm Ivarsson avgick vid årsmötet 25 mars efter 19 år i styrelsen för PmT för att helt ägna sig åt sitt arbete med förlåtelse, läs mer här (http://www.barbroiv..

Utbildningsdag 7 maj

OBS! Förlängd anmälningstid till 25 april Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak kan nu erbjuda en utbildningsdag till DIG som inte hade möjlighet att delta på någon av de regionala konferens..

Fimpa ciggen tillsammans

Tankesmedjan Tobaksfakta och Läkare mot Tobak har i en gemensam kampanj tagit fram fem filmer om tobak med olika tema. Filmerna är korta och informativa med tydliga budskap om bland annat tobaksindustrin, kostnader f..

Uppdaterad statistik

Vi har uppdaterat statistiken över användning av tobak hos ungdomar utifrån CAN:s nya undersökning av skolelevers drogvanor. Tobaksanvändningen bland niondeklassare har minskat påtagligt under 2000-talet. I åre..

Vykort: 6 steg till ...

Psykologer mot Tobak har nu fyllt på lagret med våra vykort "6 steg till ett tobaksfritt liv" som innehåller koncisa och tydliga råd för att sluta med tobak, 5 kr/st + porto. De finns också på språken: engelska, arab..

Regionala konferenser

I november 2018 genomför Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser "Tobaksfria barn och unga - barns rätt är vuxnas ansvar" som en del i Tankesmedjan Tobaksfaktas projekt Tobaksfria barn. Utbildningarna g..

Faktablad på andra språk

Lagom till tobaksfria veckan (v47) publicerar Psykologer mot Tobak de två populära faktabladen "Tobaksfri graviditet" och "Tobaksfria barn" som tillsammans med landstinget Sörmland har översatts till 8 språk. Båda är..

Ungdomsstipendium

För unga som vill jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus. Psykologer mot Tobak har inrättat en stipendiefond för unga som syftar till att stötta fler unga att intressera sig för och engagera sig i t..

Nytt informationsblad för föräldrar

Föräldrar är en viktig målgrupp i det tobaksförebyggande arbetet för barn och unga. Psykologer mot Tobak har tagit fram ett informationsblad som kommer väl till pass i arbetet. Bladet har producerats i ett samv..

Faktablad tobaksfri graviditet och tobaksfria barn

Psykologer mot Tobak släpper nu två efterlängtade faktablad, tobaksfri graviditet och tobaksfria barn. Båda är reviderade och uppdaterade versioner av Folkhälsomyndighetens foldrar från 2010 med samma namn. Bladen är..

Rapport om e-cigaretter

Docent Louise Adermark och biträdande forskare Klara Danielsson, båda vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet har på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram en kunsk..

Hållbar livsstil - kunskapsunderlag för barnmorskan

Svenska barnmorskeförbundet har tagit fram ett kunskapsunderlag om levnadsvanor. Psykologer mot tobak har genom Barbro Holm Ivarsson och Agneta Hjalmarsson bidragit till två kapitel. Läs mer på barnmorskeförbun..

Konferens i Sydafrika

Exempel på Psykologer mot Tobaks aktiviteter. Delar av styrelsen deltog på den 17:e världskonferensen "Tobak eller hälsa" i Kapstaden, Sydafrika den 7-9 mars. Konferensen bjöd på ett spännande program med ..

Pressmeddelande

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak. 2017 å..

Ny efterfrågad broschyr

Samtal om tobak och avvänjning för unga är en ny efterfrågad broschyr framställd av Psykologer mot Tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak. Finns bara som PDF. Klicka här för att ladda ner pdf:en ›› (/Literatu..

Tobak och Unga

Det finns en ny kunskapsöversikt i 10 delar av Psykologer mot Tobak; Tobaksfria ungdomar. Du kan skriva ut den till ett kompendium med försättsblad. Finns bara som PDF. Klicka här för att komma till sidorna ›› (/toba..

Tobaksfri psykiatri

Ny webbutbildning för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Av Psykologer mot Tobak i samarbete med Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS. Klicka här för att se filmen ›› (/psykiatri..

Rökrutan – Ny poddserie

Ny hjälp för unga som vill sluta röka eller snusa Den 31 maj var det den internationella tobaksfriadagen men vad betyder det för någon som inte är tobaksfri? Den första podden för dig som vill sluta med tobak är ..

Nya infoblad

Psykologer mot Tobak har producerat två informationsblad om hur man slutar med tobak – ett för vuxna och ett för ungdomar. Bladen får kopieras fritt. Här kan du ladda ner bladen. Klicka på ett namn för att ladda ner...

Info om material på främmande språk

Ett informationsblad i PDF som visar vilken information på främmande språk som finns på Psykologer mot Tobaks hemsida. Använd för utskick till SFI, HVB-hem, skolor, ungdomsmottagningar, ungdomscentrum, socialtjänst, ..

Film från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens film Enkla råd om tobak är omarbetad till två olika filmer för att det ska framgå bättre hur korta dessa samtal är – bara 3,5 minuter. Enkla råd är en av rådgivningsnivåerna i de Nationella Riktlinje..

Nya kort och affischer

Nu kan du ladda ner eller beställa Psykologer mot Tobaks nya kort och affischer om att sluta röka på främmande språk. Texterna är översatta till engelska, dari, persiska, somaliska, tigrinja och arabiska. Läs mer på ..

Info om e-cigarett

E-cigarett är en komplicerad fråga med många olika aspekter. Nu har USA:s högsta hälsovårdsmyndighet The Surgeon General givit ut en rapport om ungdomar och e-cigaretter. Här hittar du uppdaterad information ››..

Ny LUFT-konferens

LUFT- konferensen 14-15 september i Eskilstuna är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och insp..

Ny Europeisk tobakskonferens

I mars går europeiska tobakskonferensen av stapeln i Portugal. Läs mer här..


SKRIV UT SIDAN