Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Skåne

Kontaktpersoner

 

Malin Dock

Malin.Dock@Skane.se

Christine Olsson

Christine.Olsson@Skane.se

Sakkunniga inom tobak

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

skane.se/kclevnadsvanor

 

 

Vårdcentral

Via 1177 Vårdguiden kan man hitta vilka vårdcentraler som har tobaksavvänjare och kan hjälpa patienter som vill sluta röka eller snusa.

 

 

Hälsoenheten

Via remiss från vårdcentral/sjukhus kan man vid Hälsoenheten i Malmö få kvalificerad hjälp med tobaksavvänjning.

Det går också bra att komma utan remiss.

040-623 95 29